דיני עבודה

מרגישים מנוצלים בעבודה? זה הזמן לדעת מהן זכויותכם ולדרוש אותן

בעבור רובנו העבודה היא חיינו. על מנת לדאוג לכלכל עצמנו ואף את משפחתנו אנו נעבוד וניתן את כל מרצנו. עם זאת, מעסיקים רבים מנצלים את חוסר הידע שלנו בכל הנוגע לזכויות הסוציאליות המגיעות לנו על-פי החוק. ​ באמצעות המאמר הבא תוכלו להבין, ביתר דיוק, את הזכויות הסוציאליות המגיעות לכם, אותם אתם זכאים לדרוש מהמעסיק ובמקרים בהם בעל העסק פשט את הרגל או החברה התפרקה ("נסגרה") תוכלו לתבוע את שכרכם ואת זכויותכם הסוציאליות מביטוח לאומי . קיימת חשיבות עליונה כי עורך דין המתמחה בדיני עבודה יבחן את תביעת זכויותכם וזאת בכדי למנוע מצב בו אתם עלולים לשמוט חלק ממה שמגיע לכם. לכן, אנו מציעים לכם להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום .
Professional man lawyers work at a law office There are scales, Scales of justice, judges gavel

השאירו פרטים ונחזור אליכם!

הזכויות הסוציאליות המגיעות לכם על פי חוק

לעובדים בישראל מוענק במסגרת החוק העבודה זכויות סוציאליות רבות אשר נלוות ומתווספות לתשלום שכר העבודה, אשר מטרתן העיקרית היא להבטיח את קיומם ורווחתם של העבודים בה בכבוד וכן, להבטיח כי בזמנים בהם לא תוכלו לעבוד תהיו מכוסים ותוכלו להתרכז בהחלמה או אפילו לצאת לחופשה בראש שקט.

חשוב לציין כי החובה לתשלום זכויות אלו הינן תקפות לגבי כולנו, המלצר במסעדה, הברמן במועדון ועד.לאנשי הייטק במשרדים אשר נמצאים במגדלי היוקרה

להלן חלק מן הזכויות המגיעות לכם על פי הדין:

דמי מחלה

מטרתם של דמי המחלה הם לדאוג לעובד שחלה או נפצע להמשך התקיימות כלכלית ולמעשה לחזור כמה שיותר מהר למקום עבודתו.

תשלום עבור ימי המחלה יתבצע בדרך  שלהלן:

– בעבור היום הראשון אינכם זכאים לדמי מחלה.

– בעבור ימי המחלה השני והשלישי, ניתנים לגם דמי מחלה בגובה של 50 % מהשכר הרגיל שלכם.

– בעבור יום המחלה הרביעי ואילך, דמי המחלה הינם בגובה השכר הרגיל.

מבחינת כמות ימי המחלה, החוק קובע כי הנכם זכאים לתשלום עבור יום וחצי מחלה בגין כל חודש עבודה (כלומר 18 ימי מחלה בשנה), כאשר ניתן לצבור מקסימום 90 ימי מחלה.

הערה: דמי מחלה לא ניתן לדרוש לאחר סיום העסקה, לכן אם עולות שואלות במהלך העסקה חשוב מאד לפעול בעניין לפני ההתפטרות.

דמי הבראה

דמי הבראה ניתנים לעובד שסיים את שנת העבודה הראשונה במקום עבודתו והם ניתנים במטרה לסייע כלכלית לעובד לצאת לחופשה השנתית ולאפשר לו לאגור כוחות להמשך העבודה. מדובר בזכות המעוגנת בתוספת דמי הבראה בתלוש

.שכר, ללא התניה

חישוב ימי ההבראה לעובדים במגזר הפרטי הם כדלהלן:

שנה ראשונה – 5 ימים-

שנה שנייה ושנה שלישית – 6 ימים-

 שנים רביעית עד עשירית – 7 ימים-

 שנים אחת עשרה עד חמש עשרה – 8 ימים-

 שנים שש עשרה עד תשע עשרה – 9 ימים-

 שנה עשרים ואילך – 10 ימים-

עובד ומעסיק רשאים להסכים כי השכר המשולם לעובד מדי חודש כבר כולל בתוכו דמי הבראה. לשם כך, חובה על המעסיק .לקבוע זאת במפורש בחוזה ההעסקה של העובד וכן לייחד שורה נפרדת לתשלום דמי ההבראה בתלוש השכר

התיישנות – ניתן לתבוע דמי הבראה 7 שנים מהמועד שבוא היה אמור העובד לקבל את דמי ההבראה. עם זאת, במקרה .והסתיימה העסקתכם לפני ינואר 2017, ייתכן ותוכלו לתבוע פדיון דמי הבראה עבור השנתיים האחרונות בלבד

חופשה שנתית

הזכות הסוציאלית לזכאות לחופשה בתשלום נקבעה בחוק חופשה שנתית על פיה יש באפשרותכם להיעדר ממקום העבודה לטובת חופשה ובכל זאת לקבל על כך תשלום. חופשה שנתית נקבעת בהתאם לוותק הנצבר במקום העבודה ובהתאם להיקף המשרה .

על פי החוק, ניתן לצבור עד 7 ימי חופשה בלבד לשנה עוקבת אך בהסכם עם המעסיק ניתן להחריג סעיף זה.

כמו כן, באם העובד לא ניצל את ימי החופשה שלו והפסיק את עבודתו, הוא יהיה זכאי לפידיון ימי החופשה בסכום שווה לדמי החופשה שצבר עד ליום הפסקת עבודתו.

התיישנות -תוך  3 שנים ממועד סיום העסקה.

דמי חגים

עובדים שאינם עובדים חודשיים זכאים לתשלום עבור ימי חג שבהם נעדרו מהעבודה בתנאי שחגים אלה אינם חלים בשבת או ביום שישי (אם במקום העבודה מונהג שבוע עבודה מקוצר). עובד שלא ניצל את מכסת ימי החגים, כלומר עבד במהלך החג זכאי לתשלום נוסף.

ישנם כמה תנאים לקבלת זכאות לדמי חגים:

– העובד אינו עובד חודשי.

– הושלמו 3 חודשי עבודה במקום.

– החג לא חל בשבת ולא ביום אחר בשבוע שמימלא לא עובדים במקום העבודה.

– העובד עבד ביום שלפני החג וביום שלאחריו אלא אם נעדר בהסכמת המעסיק.

יש לציין כי בזכאות לדמי חגים אינה תלויה בהיקף המשרה של העובד, כבלי קשר למספר השעות שבהן הוא מועסק, וזאת כל עוד העובד עונה על התנאים שלעיל.

התיישנות – 7 שנים ממועד סיום העסקה.

שעות נוספות

על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, כל עבודה בשעות העוברות את מכסת השעות ביום עבודה מלא או שבוע עבודה מלא מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות ומזכה את העובד בגמול עבור שעות נוספות.

גובה הגמול עבור עבודה בשעות נוספות הוא תשלום של 125% (דהיינו 25% תוספת על השכר הקיים) עבור השעתיים הראשונת ביום העבודה  ותשלום של 150% מהשעה השלישית ואילך.

בשבתות וחגים האחוזים הנ”ל גדלים ב- 50%  כלומר, 175% על השעתיים הראשונות ו- 200% עבור השעה השלישית ואילך.

בחישוב גס, החל מהשעה ה-8 על המעסיק לשלם עבור שעות נוספות.

התיישנות – 7 שנים ממועד סיום העסקה. 

השאירו פרטים ונחזור אליכם!

החזר הוצאות נסיעות (דמי נסיעות)

עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו זכאי להחזר הוצאות נסיעה עבור כל יום שבו השתמש (או עשוי היה להשתמש) בתחבורה, פרט להסעות מטעם המעסיק, כדי להגיע למקום עבודתו.

גובה ההחזר נקבע לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות, או לפי עלות כרטיס “חופשי חודשי” (לפי הזול מביניהם).

שווי ההחזר הינו 22.6 ש”ח בלבד ליום אולם ניתן להחריג ולהגדיל את הסכום הזה באמצעות חוזה העסקה בין הצדדים כאשר החוזה גובר על ההוראה המגדירה את הסכום המקסימלי לתשלום דמי נסיעה.

יובהר כי מדובר בזכות שהעובד אינו יכול לוותר עליה או להסכים על תשלום הוצאות נסיעה נמוכות מהמינימום הקבוע בחוק.

 במקרים שלהלן העובד לא יהיה מחוייב בתשלום דמי הנסיעה:

1.  המעסיק דואג להסעות למקום העבודה, העובד יהיה זכאי ל50% החזר במקרים בהם המעסיק דואג רק לכיוון אחד.

2.  העובד נעדר מעבודה.

3. העובד בעל רכב צמוד על חשבון המעביד.

התיישנות – 7 שנים ממועד סיום העסקה. 

הפרשות לפנסיה

בעקבות פרסום צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, החל משנת 2008 יש לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני פיצויי פיטורין וזאת בכדי שיוכלו לחסוך לעת זקנה .

החל מתאריך ינואר 2017 שיעור ההפרשות עומד על 18% כאשר 6% על חשבון העובד, ו- 12.5% על חשבון המעסיק (6.5% הפרשות לקופות גמל ו- 6ֵ% הפרשות לפיצויים).

– מועד הזכאות להפרשות פנסיונית הינו כדלהלן:

במקרה שהעובד היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני שהתקבל לעבודה (והיה מבוטח בעת קבלתו לעבודה), הוא יהיה זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני כבר מיומו הראשון בעבודה, ובמקרה שהעובד לא היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני תחילת עבודתו, הוא יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני רק לאחר שחלפו 6 חודשים מהיום שהתחיל את עבודתו .

כמו כן , יש להבהיר כי חישוב ההפרשה לפנסיה לא נלקח בהכרח מהשכר ברוטו אלא מחושבת משכר הבסיס.

התישנות – 7 שנים ממועד סיום העסקה

פיצויי פיטורים

פיצווי פיטורים, ניתנים כאשר העובד עבד במשך שנה רצופה ופוטרתם, עם זאת סעיף 14 לחוק קובע כי הפרשות המעסיק לקופת תגמולים, לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים וכד’, יוכלו להוות תחליף לפיצויי הפיטורים שעליו לשלם.

החלתו של ההסדר על-פי סעיף 14 מזכה את העובד בכספי הפיצויים שנצברו בקופה (קופת הפנסיה כאמור לעיל) גם במקרה שהתפטר, ללא קשר לנסיבות ואף אם לא השלים שנת עבודה מלאה.

חשוב להדגיש כי החלת סעיף 14 באופן הזה נעשתה בעיקר בעבר, כאשר עובדים החלו לעבוד במקום העבודה לפני שהיתה חובה לבטח את כל העובדים בביטוח פנסיוני מקיף במשק.

כיום יש חובה להפריש חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני ועל כספים אלה חל ההסדר של סעיף 14 באופן אוטומטי ללא צורך בהסכם קיבוצי או אישור משר הכלכלה.

התישנות – 7 שנים מהמועד בוא הפיצויים היו אמורים להיות משולמים.

הודעה מוקדמת

מעסיק המעוניין לפטר עובד מחוייב לעשות זאת בהודעה מראש ובכתב, וזאת בהתאם לפרק הזמן שלהלן:

עובד בשכר חודשי :

– ותק של שנה: חודש ימים.

-ותק של פחות משנה: יום הודעה מוקדמת בגין כל אחד מ-6 חודשי העבודה הראשונים, ויומיים וחצי בגין כל חודש נוסף.

עובד בשכר יומי/שעתי:

– ותק של עד שנה: יום הודעה מוקדמת בגין כל חודש עבודה.

– ותק בין שנה לשנתיים: הודעה מוקדמת של 14 יום בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה בשנת עבודתו השנייה.

– ותק של שנתיים לשלוש שנים: 21 יום בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה בשנת עבודתו השלישית.

– ותק של שלוש שנים ואילך : הודעה מוקדמת של חודש ימים.

באותו זמן, לאחר מתן הודעה מוקדמת נוצר ניתוק מיידי עם המעסיק, העובד מפסיק לצבור תנאים סוצייאלים ואינו זכאי עוד לביטוח פנסיוני והפרשות לקופת גמל.

באם המעסיק בוחר לוותר על תקופת ההודעה המוקדמת ולשחרר את העובד לפני המועד הקבוע בחוק, יהיה עליו לשלם לעובד בעבור אותם ימים את שכרו של העובד.

אל תעברו את התהליך לבד, ליווי מלא ע"י משרד עורכי דין מלי חיימוב

דיני עבודה  הינו תחום בעל רבדים רבים הכולל בתוכו צווים ,תקנות, הסכמים קיבוציים ועוד. לאור כמות המקורות המשפטיים הללו ספק אם עו”ד שאינו מתמחה בתחום באופן ספציפי ידע לספק את הפתרון הנכון והטוב ביותר עבורכם.

משרדנו, מחזיק מדור נפרד העוסק אך ורק בעניינים הנובעים מדיני עבודה, אשר יעניק לכם ייעוץ וליווי משפטי מקצועי בתחום, ואף יפעל למצות את זכויותכם טרם פנייה לערכאות הכל בכדי שזכויותיכם ימוצו עד תום ללא הוצאות מיותרות.

תחומי עיסוק
עורכי דין שלנו
מלי חיימוב
תום חיימוב
צרו איתנו קשר

לפגישת ייעוץ

השאר פרטים כעת