03-6528601

דיני עבודה

מרגישים מנוצלים בעבודה? זה הזמן לדעת מהן זכויותכם ולדרוש אותן

בעבור רובנו העבודה היא חיינו. על מנת לדאוג לכלכל עצמנו ואף את משפחתנו אנו נעבוד וניתן את כל מרצנו. עם זאת, מעסיקים רבים מנצלים את חוסר הידע שלנו בכל הנוגע לזכויות הסוציאליות המגיעות לנו על-פי החוק.באמצעות המאמר הבא תוכלו להבין, ביתר דיוק, את הזכויות הסוציאליות המגיעות לכם, אותם אתם זכאים לדרוש מהמעסיק ובמקרים בהם בעל העסק פשט את הרגל או החברה התפרקה ("נסגרה") תוכלו לתבוע את שכרכם ואת זכויותכם הסוציאליות מביטוח לאומי . קיימת חשיבות עליונה כי עורך דין המתמחה בדיני עבודה יבחן את תביעת זכויותכם וזאת בכדי למנוע מצב בו אתם עלולים לשמוט חלק ממה שמגיע לכם. לכן, אנו מציעים לכם להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום .

הזכויות הסוציאליות המגיעות לכם על פי חוק

לעובדים בישראל מוענק במסגרת החוק העבודה זכויות סוציאליות רבות אשר נלוות ומתווספות לתשלום שכר העבודה, אשר מטרתן העיקרית היא להבטיח את קיומם ורווחתם של העבודים בה בכבוד וכן, להבטיח כי בזמנים בהם לא תוכלו לעבוד תהיו מכוסים ותוכלו להתרכז בהחלמה או אפילו לצאת לחופשה בראש שקט.

חשוב לציין כי החובה לתשלום זכויות אלו הינן תקפות לגבי כולנו, המלצר במסעדה, הברמן במועדון ועד.לאנשי הייטק במשרדים אשר נמצאים במגדלי היוקרה

להלן חלק מן הזכויות המגיעות לכם על פי הדין:

דמי מחלה

מטרתם של דמי המחלה הם לדאוג לעובד שחלה או נפצע להמשך התקיימות כלכלית ולמעשה לחזור כמה שיותר מהר למקום עבודתו.

תשלום עבור ימי המחלה יתבצע בדרך שלהלן:

 • בעבור היום הראשון אינכם זכאים לדמי מחלה.
 • בעבור ימי המחלה השני והשלישי, ניתנים לגם דמי מחלה בגובה של 50 % מהשכר הרגיל שלכם.
 • בעבור יום המחלה הרביעי ואילך, דמי המחלה הינם בגובה השכר הרגיל.

מבחינת כמות ימי המחלה, החוק קובע כי הנכם זכאים לתשלום עבור יום וחצי מחלה בגין כל חודש עבודה (כלומר 18 ימי מחלה בשנה), כאשר ניתן לצבור מקסימום 90 ימי מחלה.

הערה: דמי מחלה לא ניתן לדרוש לאחר סיום העסקה, לכן אם עולות שואלות במהלך העסקה חשוב מאד לפעול בעניין לפני ההתפטרות.

דמי הבראה

דמי הבראה ניתנים לעובד שסיים את שנת העבודה הראשונה במקום עבודתו והם ניתנים במטרה לסייע כלכלית לעובד לצאת לחופשה השנתית ולאפשר לו לאגור כוחות להמשך העבודה. מדובר בזכות המעוגנת בתוספת דמי הבראה בתלוש

.שכר, ללא התניה

חישוב ימי ההבראה לעובדים במגזר הפרטי הם כדלהלן:

שנה ראשונה – 5 ימים-

שנה שנייה ושנה שלישית – 6 ימים-

שנים רביעית עד עשירית – 7 ימים-

שנים אחת עשרה עד חמש עשרה – 8 ימים-

שנים שש עשרה עד תשע עשרה – 9 ימים-

שנה עשרים ואילך – 10 ימים-

עובד ומעסיק רשאים להסכים כי השכר המשולם לעובד מדי חודש כבר כולל בתוכו דמי הבראה. לשם כך, חובה על המעסיק .לקבוע זאת במפורש בחוזה ההעסקה של העובד וכן לייחד שורה נפרדת לתשלום דמי ההבראה בתלוש השכר

התיישנות – ניתן לתבוע דמי הבראה 7 שנים מהמועד שבוא היה אמור העובד לקבל את דמי ההבראה. עם זאת, במקרה .והסתיימה העסקתכם לפני ינואר 2017, ייתכן ותוכלו לתבוע פדיון דמי הבראה עבור השנתיים האחרונות בלבד

חופשה שנתית

הזכות הסוציאלית לזכאות לחופשה בתשלום נקבעה בחוק חופשה שנתית על פיה יש באפשרותכם להיעדר ממקום העבודה לטובת חופשה ובכל זאת לקבל על כך תשלום. חופשה שנתית נקבעת בהתאם לוותק הנצבר במקום העבודה ובהתאם להיקף המשרה .

על פי החוק, ניתן לצבור עד 7 ימי חופשה בלבד לשנה עוקבת אך בהסכם עם המעסיק ניתן להחריג סעיף זה.

כמו כן, באם העובד לא ניצל את ימי החופשה שלו והפסיק את עבודתו, הוא יהיה זכאי לפידיון ימי החופשה בסכום שווה לדמי החופשה שצבר עד ליום הפסקת עבודתו.

התיישנות -תוך 3 שנים ממועד סיום העסקה.

דמי חגים

עובדים שאינם עובדים חודשיים זכאים לתשלום עבור ימי חג שבהם נעדרו מהעבודה בתנאי שחגים אלה אינם חלים בשבת או ביום שישי (אם במקום העבודה מונהג שבוע עבודה מקוצר). עובד שלא ניצל את מכסת ימי החגים, כלומר עבד במהלך החג זכאי לתשלום נוסף.

ישנם כמה תנאים לקבלת זכאות לדמי חגים:

 • העובד אינו עובד חודשי.
 • הושלמו 3 חודשי עבודה במקום.
 • החג לא חל בשבת ולא ביום אחר בשבוע שמימלא לא עובדים במקום העבודה.
 • העובד עבד ביום שלפני החג וביום שלאחריו אלא אם נעדר בהסכמת המעסיק.

יש לציין כי בזכאות לדמי חגים אינה תלויה בהיקף המשרה של העובד, כבלי קשר למספר השעות שבהן הוא מועסק, וזאת כל עוד העובד עונה על התנאים שלעיל.

התיישנות – 7 שנים ממועד סיום העסקה.

שעות נוספות

על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, כל עבודה בשעות העוברות את מכסת השעות ביום עבודה מלא או שבוע עבודה מלא מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות ומזכה את העובד בגמול עבור שעות נוספות.

גובה הגמול עבור עבודה בשעות נוספות הוא תשלום של 125% (דהיינו 25% תוספת על השכר הקיים) עבור השעתיים הראשונת ביום העבודה ותשלום של 150% מהשעה השלישית ואילך.

בשבתות וחגים האחוזים הנ”ל גדלים ב- 50% כלומר, 175% על השעתיים הראשונות ו- 200% עבור השעה השלישית ואילך.

בחישוב גס, החל מהשעה ה-8 על המעסיק לשלם עבור שעות נוספות.

התיישנות – 7 שנים ממועד סיום העסקה.

החזר הוצאות נסיעות (דמי נסיעות)

עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו זכאי להחזר הוצאות נסיעה עבור כל יום שבו השתמש (או עשוי היה להשתמש) בתחבורה, פרט להסעות מטעם המעסיק, כדי להגיע למקום עבודתו.

גובה ההחזר נקבע לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות, או לפי עלות כרטיס “חופשי חודשי” (לפי הזול מביניהם).

שווי ההחזר הינו 22.6 ש”ח בלבד ליום אולם ניתן להחריג ולהגדיל את הסכום הזה באמצעות חוזה העסקה בין הצדדים כאשר החוזה גובר על ההוראה המגדירה את הסכום המקסימלי לתשלום דמי נסיעה.

יובהר כי מדובר בזכות שהעובד אינו יכול לוותר עליה או להסכים על תשלום הוצאות נסיעה נמוכות מהמינימום הקבוע בחוק.

במקרים שלהלן העובד לא יהיה מחוייב בתשלום דמי הנסיעה:

 1. המעסיק דואג להסעות למקום העבודה, העובד יהיה זכאי ל50% החזר במקרים בהם המעסיק דואג רק לכיוון אחד.
 2. העובד נעדר מעבודה.
 3. העובד בעל רכב צמוד על חשבון המעביד.

התיישנות – 7 שנים ממועד סיום העסקה.

הפרשות לפנסיה

בעקבות פרסום צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, החל משנת 2008 יש לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני פיצויי פיטורין וזאת בכדי שיוכלו לחסוך לעת זקנה .

החל מתאריך ינואר 2017 שיעור ההפרשות עומד על 18% כאשר 6% על חשבון העובד, ו- 12.5% על חשבון המעסיק (6.5% הפרשות לקופות גמל ו- 6ֵ% הפרשות לפיצויים).

 • מועד הזכאות להפרשות פנסיונית הינו כדלהלן:

במקרה שהעובד היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני שהתקבל לעבודה (והיה מבוטח בעת קבלתו לעבודה), הוא יהיה זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני כבר מיומו הראשון בעבודה, ובמקרה שהעובד לא היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני תחילת עבודתו, הוא יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני רק לאחר שחלפו 6 חודשים מהיום שהתחיל את עבודתו .

כמו כן , יש להבהיר כי חישוב ההפרשה לפנסיה לא נלקח בהכרח מהשכר ברוטו אלא מחושבת משכר הבסיס.

התישנות – 7 שנים ממועד סיום העסקה

פיצויי פיטורים

פיצווי פיטורים, ניתנים כאשר העובד עבד במשך שנה רצופה ופוטרתם, עם זאת סעיף 14 לחוק קובע כי הפרשות המעסיק לקופת תגמולים, לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים וכד’, יוכלו להוות תחליף לפיצויי הפיטורים שעליו לשלם.

החלתו של ההסדר על-פי סעיף 14 מזכה את העובד בכספי הפיצויים שנצברו בקופה (קופת הפנסיה כאמור לעיל) גם במקרה שהתפטר, ללא קשר לנסיבות ואף אם לא השלים שנת עבודה מלאה.

חשוב להדגיש כי החלת סעיף 14 באופן הזה נעשתה בעיקר בעבר, כאשר עובדים החלו לעבוד במקום העבודה לפני שהיתה חובה לבטח את כל העובדים בביטוח פנסיוני מקיף במשק.

כיום יש חובה להפריש חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני ועל כספים אלה חל ההסדר של סעיף 14 באופן אוטומטי ללא צורך בהסכם קיבוצי או אישור משר הכלכלה.

התישנות – 7 שנים מהמועד בוא הפיצויים היו אמורים להיות משולמים.

הודעה מוקדמת

מעסיק המעוניין לפטר עובד מחוייב לעשות זאת בהודעה מראש ובכתב, וזאת בהתאם לפרק הזמן שלהלן:

עובד בשכר חודשי :

 • ותק של שנה: חודש ימים.
 • ותק של פחות משנה: יום הודעה מוקדמת בגין כל אחד מ-6 חודשי העבודה הראשונים, ויומיים וחצי בגין כל חודש נוסף.

עובד בשכר יומי/שעתי:

 • ותק של עד שנה: יום הודעה מוקדמת בגין כל חודש עבודה.
 • ותק בין שנה לשנתיים: הודעה מוקדמת של 14 יום בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה בשנת עבודתו השנייה.
 • ותק של שנתיים לשלוש שנים: 21 יום בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה בשנת עבודתו השלישית.
 • ותק של שלוש שנים ואילך : הודעה מוקדמת של חודש ימים.

באותו זמן, לאחר מתן הודעה מוקדמת נוצר ניתוק מיידי עם המעסיק, העובד מפסיק לצבור תנאים סוצייאלים ואינו זכאי עוד לביטוח פנסיוני והפרשות לקופת גמל.

באם המעסיק בוחר לוותר על תקופת ההודעה המוקדמת ולשחרר את העובד לפני המועד הקבוע בחוק, יהיה עליו לשלם לעובד בעבור אותם ימים את שכרו של העובד.

אל תעברו את התהליך לבד, ליווי מלא ע"י משרד עורכי דין מלי חיימוב

דיני עבודה הינו תחום בעל רבדים רבים הכולל בתוכו צווים ,תקנות, הסכמים קיבוציים ועוד. לאור כמות המקורות המשפטיים הללו ספק אם עו”ד שאינו מתמחה בתחום באופן ספציפי ידע לספק את הפתרון הנכון והטוב ביותר עבורכם.

משרדנו, מחזיק מדור נפרד העוסק אך ורק בעניינים הנובעים מדיני עבודה, אשר יעניק לכם ייעוץ וליווי משפטי מקצועי בתחום, ואף יפעל למצות את זכויותכם טרם פנייה לערכאות הכל בכדי שזכויותיכם ימוצו עד תום ללא הוצאות מיותרות.

היתר בניה שימוש חורג והקלה

קבלת היתר בניה, ביצוע הבניה וקבלת אישורים בגמר הבניה עשויים שלבים רבים לא בגלל צרכים ביורוקרטיים או רצון להקשות על האזרח. בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית (חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה).

בניין הינו אלמנט קבוע לאחר בנייתו וקיים עשרות ומאות שנים. אספקטים תכנוניים שלא נלקחו בחשבון בעוד מועד וטעויות בביצוע אינם ניתנים להשלמה. תיקון בדיעבד כרוך במאמצים ומחיר כבדים מאוד.

כדי לקשור מערכת שלמה של סוגיות אלו נקבעה סדרה של חוקים ותקנות לבניה וקבלת היתר בנייה. מערכת זו כוללת בדיקה והסכמה של גורמים רבים אשר הופקדו על השמירה והפיקוח של מכלול ההיבטים.

מהו היתר בניה

פעולות שונות של תכנון ובנייה מצריכות התנהלות מול הרשויות השונות (למשל רשויות מקומיות) במטרה לקבל את האישורים הנדרשים. היתר בניה הוא האישור הניתן בהתאם לחוק התכנון והבניה כדי לאפשר בניית בניינים או כל פעולת בנייה אחרת וזה על פי תכניות בניין עיר מאושרות ועל פי תקנות הבנייה. הבונה ללא היתר בנייה או בסטייה מההיתר צפוי לתביעה משפטית לתשלום קנס כספי או לחילופין למאסר וכן להריסת אותו מבנה שהוקם ללא היתר. כמו כן יכולה הועדה לדרוש אי חיבור המבנה לרשת המים והחשמל או ניתוק מהם. היתר בנייה הוא אמצעי לשמירה על התפתחות הישוב, חזותו ואופיו כפי שהם מוגדרים בתכניות בניין ערים.

תוקפו של היתר

תוקפו של היתר הבניה מוגבל בזמן -החלטה לתת היתר או לחדשו, תיחשב כבטלה בתום שנה מהיום שבו הודע למבקש על האישור. תוקפו של ההיתר הוא ל-3 שנים, ואף לעיתים ל- 5 שנים.

כאמור, אם לא הוחל בעבודה או בשימוש תוך שנה מהוצאת ההיתר-בטל ההיתר במקרים מסוימים ניתן להאריך את תוקפו של ההיתר באמצעות הגורם שהנפיק אותו.

הקלה

סטייה מהחוק המאפשרת לבונה לבנות שלא בהתאם לכללים הרגילים. החוק מאפשר הקלות החורגות מהוראות תוכנית בניין עיר, בתנאי שהסטייה לא תהיה ניכרת. ועדה מקומית לתכנון ובנייה היא זו המוסמכת לאשר הקלות למבקש ההיתר. ההיגיון העומד מאחורי אישור הקלות הוא שישנם מקרים בהם עמידה על הכללים הקשוחים עושה אי צדק עם הבונה. לדוגמה במקרים שבהם תנאי השטח, צורתו ו/או השפעת המבנים בסביבה גורמים לכך שלא ניתן לבנות מבנה ראוי בהתאם לכללים של תוכנית בניין עיר. הקלות ניתנות גם כשיש רצון לתת הטבות ליזמים וכדי לאפשר הקלות עבור מבנים קיימים שכבר נבנו שלא על פי הכללים, במקום להרוס את המבנים. בכך שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה רשאית לאשר הקלות, היא מרכזת בידיה כוח רב. כיוון שהקלה נותנת בידי בעל הנכס זכויות בניה נוחות יותר, היא כרוכה במרבית המקרים בתשלום היטל השבחה.

שימוש חורג

אפשרות לשימוש בבניין קיים בניגוד לתכלית שנקבעה בהיתר הבנייה המקורי. אם השימוש המבוקש תואם את השימושים המותרים על פי התכנית המפורטת החלה במקום, מדובר ב”שימוש חורג מהיתר” והוא יכול להיות מוגבל בזמן. אם השימוש המבוקש אינו מופיע ברשימת השימושים המותרים על פי תכנית בניין עיר החלה במגרש (תב”ע) – יש לבקש “שימוש חורג מתכנית” והוא חייב להיות מוגבל בזמן. אף המחוקק הגביל וקבע שלא ניתן לאשר שימוש החורג מהשימוש המקורי בצורה מהותית, בגדר “סטייה ניכרת”, סעיף 151 לחוק התכנון והבנייה קובע: 151 (א). “לא יינתנו הקלה או היתר לשימוש חורג אם יש בכך סטייה ניכרת מתכנית החלה על הקרקע או הבניין”..

כאמור לעיל , הקלה והיתר לשימוש חורג יינתנו בתנאי שהסטייה מהתוכנית לא תהיה ניכרת ולא יחול שינוי באופי הסביבה בעקבות אישור ההקלות. להלן מקרים הנחשבים כ “סטייה ניכרת”:

בניין הינו אלמנט קבוע לאחר בנייתו וקיים עשרות ומאות שנים. אספקטים תכנוניים שלא נלקחו בחשבון בעוד מועד וטעויות בביצוע אינם ניתנים להשלמה. תיקון בדיעבד כרוך במאמצים ומחיר כבדים מאוד.

כדי לקשור מערכת שלמה של סוגיות אלו נקבעה סדרה של חוקים ותקנות לבניה וקבלת היתר בנייה. מערכת זו כוללת בדיקה והסכמה של גורמים רבים אשר הופקדו על השמירה והפיקוח של מכלול ההיבטים.

 • שינוי השימוש בבניין או בקרקע שמשנה את אופי הסביבה, או שינוי מהוראות הבנייה הקבועות בתוכנית המשנה את אופי הסביבה.
 • הוספת בניינים במגרש מעבר למס’ הבניינים המותר, אלא אם כן המרווח ביניהם פי 2 מהמרווח הצדדי ומינימום 6 מ’ בין הבניינים. לא תותר תוספת בניין בקרקע חקלאית.
 • סטייה מקווי בניין מעבר למה שניתן לקבל בהקלה.
 • הוספת קומות מעבר למה שניתן לקבל בהקלה.
 • בנייה שלא בהתאם לדרישות בינוי או עיצוב המפורטות בתוכנית.
 • בנייה בניגוד להוראות הנוגעות לענייני איכות הסביבה שנקבעו בתוכנית.
 • בנייה בניגוד להוראות שקבעו טיפול בנגר עילי.
 • בניה בניגוד להוראות הבאות למנוע השחתת ערכי דת, היסטוריה ונוף או שימור מבנים ואתרים.
 • סטייה מהוראות למניעת הגבלת שדה ראייה.
 • סטייה ממס’ מקומות החניה הנדרשים.
 • שינוי שימוש בבניין שנקבע כשטח שירות למטרה עיקרית.
 • סטייה מהוראות בדבר תוקפה של תוכנית או כשנקבע כי סטייה מהן תהיה סטייה ניכרת.
 • תוספת אחוזי בנייה מעבר לנקבע בתוכנית שהופקדה או אושרה אחרי 1.8.89.

הסנקציות שבחוק על בנייה ללא היתר

בעבירות על חוק התכנון והבנייה ניתן להטיל על מי שהורשע בדין קנסות מסוגים שונים, כולם ו/או חלקם וזאת בנוסף למתן צו הריסה למבנה שנבנה ללא היתר ו/או צו הפסקת שימוש ביחס לשימוש חורג שנעשה במבנה. כן ניתן להשית על הנשפט עונש מאסר, בפועל או על תנאי וכן התחייבות להימנע מביצוע עבירה. חשוב לזכור כי הוראות החוק קובעים סכומי מקסימום ובמרבית המקרים התביעה אינה דורשת סכומי מקסימום ובית המשפט גם אינו משית על המורשע סכומי מקסימום. קביעת הקנסות והתשלומים האחרים נגזרים משיקולים רבים ומגוונים הקשורים לחומרת העבירה והיקפה. במקרים רבים במסגרת ההליך, מגיעים הצדדים להסדרי טיעון שתכליתם, בין היתר, להגיע להסדרים שיקטינו למינימום את הנזקים הנובעים מההליך.

סעיף 204 לחוק התכנון והבניה עוסק בעונש המוטל על מי שבנה ללא היתר, וקובע כי אדם המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בלא היתר כשביצוע העבודה או השימוש טעונים היתר לפי הוראות החוק, צפוי לקנס, מאסר למשך שנתיים, וכאשר מדובר בעבירה נמשכת צפוי קנס נוסף, מאסר נוסף שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיבל הנאשם הודעה בכתב מהועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו.

על פי הוראות סעיף זה, אדם שביצע עבירות על חוק התכנון והבניה צפוי לקנסות מסוגים שונים בנוסף למתן צו הריסה למבנה שנבנה ללא היתר או צו הפסקת שימוש ביחס לשימוש חורג שנעשה במבנה. כמו כן, ניתן להשית על הנאשם עונש מאסר בפועל, עבודות שירות או מאסר על תנאי והתחייבות להימנע מביצוע עבירה.

עבירות בניה מתיישנות בחלוף חמש שנים. עם זאת, שימוש במבנה שלא לפי ייעודו או שימוש במבנה שנבנה ללא היתר מתחדשים מדי יום, והמועד שבו החל השימוש אינו רלוונטי עוד. כמו כן, אם הרשויות החלו לחקור עבירת בניה מסוימת שעון ההתיישנות נעצר, ללא קשר למועד שבו החקירה הופכת לכתב אישום.

הכשרת בניה חורגת בדיעבד

כאשר בניה שנעשתה הינה אומנם ללא היתר בניה , אך לאור התכנית התקפה על המקרקעין, לו מבצע עבירת הבניה היה מגיש בקשה להיתר, היה מקבל אותה. על מנת להכשיר חריגות בניה יש צורך לדעת האם ישנם זכויות בניה למימוש במגרש. אם ישנם ניתן להגיש בקשה להיתר בניה ע”י מורשה לכך : אדריכל/ הנדסאי רישוי. במקרה שאין אז התהליך יותר ארוך ומסובך וגם יקר בהרבה. והוא כולל הכנת תב”ע ורק אח”כ היתר בניה.

עם זאת,לא רק התושבים נתונים לביקורת מצד הרשות המקומית, אלא גם להיפך.

בתיק 43490-08-11 מרכוס נ’ עיריית הרצליה, תביעה אשר הוגשה ע”י משרדנו, נזף שופט בית משפט השלום בתל אביב בעיריית הרצליה, על כך שבניין בן 12 קומות הניצב מול בית העירייה, פועל שנים ללא היתר בנייה, ומומחים שונים לא מצליחים לאורך השנים להבין, מה מידת חוקיותו, ואף פסק לפיצויים בסך של 10,000 לטובת מרשינו.

אל תעברו את התהליך לבד, ליווי מלא ע״י משרד עורכי דין מלי חיימוב

תכנון והבניה הינם תחום המשפיע על כל עולם הנדל”ן במדינת ישראל, חוקי התכנון והבניה משפיעים על שווי הנכסים ועל הניתן או לא ניתן לבצע בהם, ולכן חשיבות ההבנה בתחום והמקצועיות בתחום זה הינה קריטית להצלחה של המיזם/פרויקט. לא אחת המיומנות והמקצועיות של העוסקים בתחום יכולה להביא להוצאה לפועל של מיזמים ו/או השבחה ניכרת בשווי הנכסים, ועל כן יש לבחור את בעלי המקצוע הנכונים ביותר לכך.תכנון ובנייה הינו תחום משפטי הדורש היכרות וידע מתחומים מגוונים ושונים וכן ניסיון רב, בשל המגוון הרחב של הגופים העוסקים בו.

תחום זה מתאפיין במורכבותו, בצורך בידע תאורטי ויכולת מעשית, ביורוקרטיה עיקשת וכן עבודה מאומצת אל מול מוסדות התכנון והבנייה השונים. נושאי רבים כמו רישוי, חריגות וליקויי בנייה, זכויות וכיו”ב מהווים את עיקר הליווי המשפטי הדרוש בתחום התכנון והבנייה כאשר הדרישה לבקיאות בתקנות, בחוקים ובנהלים הינה הכרחית בתחום זה.

משרדנו מעניק ללקוחותיו ייעוץ וליווי משפטי מקצועי בתחום התכנון והבנייה, ובתוך כך, ייצוג בערכאות השונות לרבות ייצוג משפטי בוועדות התכנון השונות, הגשת ערר, עריכת הסכמים שונים וטיפול שוטף ומקיף אל מול הרשויות המקומיות והגופים השונים הרלוונטיים.

זקוקים לייעוץ מקצועי?

השאירו פרטים
ונחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

התחדשות עירונית

התחדשות עירונית – תמ"א 38 – פינוי בינוי איך תוכל להשביח את הדירה שלך באלפי שקלים ללא תשלום – תמ״א 38. הבניין ישן? מעוניין במרפסת

קרא עוד »

שירותי נוטריון

משרדינו מעניק שירותי נוטריון במקצועיות, במהירות וביעילות במשרדנו ובבית הלקוח: יפוי כח נוטריוני ואימות חתימה נוטריוני על יפוי כח ועל כל מסמך אחר אישור נוטריוני

קרא עוד »

ירושה

כך תשמרו על עתיד רצונכם : צוואות וירושות – המדריך המלא אין אדם יודע את יומו, כיצד ידאג לשלמות המשפחה ולמניעת סכסוכי ירושה, לאחר לכתו

קרא עוד »
דילוג לתוכן